Press

Press

Press Images

ScoreCloud 4 screenshot

ScoreCloud 4 monitor

ScoreCloud logo

ScoreCloud-SC-logo

ScoreCloud logo

ScoreCloud

 

 

 

ScoreCloud 4 logo

ScoreCloud 4 and Express

 

 

 

 

 

 

 

Sven Ahlbäck & Sven Emtell. Photo: Patrik Bonnet

Founders Sven Ahlbäck & Sven Emtell. Photo: Patrik Bonnet

SvenAhlback1

Founder Sven Ahlbäck
Photo: Patrik Bonnet

Sven Emtell - Photo: Patrik Bonnet

Founder Sven Emtell
Photo: Patrik Bonnet

 

 

 

 

 

 

 

In the press

 • 2014-03 - Entreprenör

  2014-03 – Entreprenör

  2014-04 - Beartai Hitech

  2014-04 – Beartai Hitech

  2014-06 - CNN International

  2014-06 – CNN International