Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal

Avtal

Här kommer det även finnas ett förifyllt avtal för nedladdning.

Underbiträden

Underbiträde Syfte Uppgifter som delasPlacering
AmazonTillhandahåller IT-infrastruktur för ScoreCloud-systemet, såsom servrar, databaser och säkerhetskopior.De personuppgifter som finns lagrade i ScoreCloud-systemet.EU (Irland)
Heroku Tillhandahåller IT-infrastruktur för ScoreCloud-systemet, såsom servrar, databaser och säkerhetskopior.De personuppgifter som finns lagrade i ScoreCloud-systemet.EU (Irland)
Mad MimiAnvänds för att göra utskick till användare samt kommunikation rörande systemet.E-postadress och land för mottagarna av försändelsen.USA
one.comTillhandahåller anställdas epost och servrar för hemsida, supportformulär och forum.E-postadress till mottagare samt ev. personuppgifter i epostmeddelanden och supportärenden.EU (Danmark)
SlackAnvänds för hantering av support- och utvecklingsärenden samt för internkommunikation och dokumentation.Namn och epost på den som upprättade ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet. USA
TrelloAnvänds för projektplanering vid implementering, samt hantering av support- och utvecklingsärenden.Namn och epost på den som upprättade ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet.EU/USA